Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Loading...