Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực Giáo dục Trung học

Loading...