Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Cái Bè
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Loading...