Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

Loading...