Tìm thấy 187 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Một phần (Trực tuyến)
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Một phần (Trực tuyến)
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”
Một phần (Trực tuyến)
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Một phần (Trực tuyến)
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần (Trực tuyến)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Loading...