Tìm thấy 111 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Một phần (Trực tuyến)
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Toàn trình
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Toàn trình
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Toàn trình
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm (Đối với trường hợp nộp BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC thì không nộp phí thẩm định)
Toàn trình
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Toàn trình
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
Toàn trình
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Toàn trình
Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Toàn trình
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Toàn trình
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Toàn trình
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Loading...