Tìm thấy 127 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 4
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Mức độ 4
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường-BVH-TGG-279115
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke-BVH-TGG-279112
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường-BVH-TGG-279113
Mức độ 3
Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karraoke-BVH-TGG-279114
Mức độ 4
Thủ tục công nhận điểm du lịch
Mức độ 4
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
Mức độ 4
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Mức độ 4
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
Loading...