Tìm thấy 127 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 4
Công nhận khu du lịch cấp tỉnh-BVH-TGG-279093
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 3
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện*
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy
Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh* Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 3
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 3
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Loading...