Tìm thấy 81 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 4
THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
Mức độ 4
THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
THỦ TỤC THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN TRỞ LÊN
Mức độ 3
THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC
Mức độ 3
THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
Mức độ 3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loading...