Một phần (Trực tuyến)  Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Ký hiệu thủ tục: 2.000744.000.00.00.H58
Lượt xem: 1236
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 03 Ngày làm việc


  kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã.



 • Trực tuyến

 • 03 Ngày làm việc


  kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã.



 • Dịch vụ bưu chính

 • 03 Ngày làm việc


  kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã.



Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý



 • Nghị định 20/2021/NĐ-CP Số: 20/2021/NĐ-CP



 • - Bước 1: Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) và giấy báo tử của đối tượng hoặc xác nhận của công an cấp xã gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

 • - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); Mau so 04.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy báo tử của đối tượng đối với trường hợp hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Xác nhận của công an cấp xã đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết do không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng: Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết quy định tại khoản 1 Điều 14 nghị định số 20/2021/NĐ-CP do không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng.