Mức độ 4  Xác nhận Đơn xin việc

Ký hiệu thủ tục: X-VL01
Lượt xem: 580
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Việc làm
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận


Lệ phí


5.000 đồng/trường hợp


Phí


-


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 18/12/2000 của Chính phủ về công chứng,chứng thực.
- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định về mức thu phí, lệ phí.
- Công văn số 476/STP-TC&BTTP ngày 15/12/2008 của Sở Tư pháp về việc thực hiện lệ phí chứng thực của cấp huyện,cấp xã.


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì ra phiếu hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ, trả kết quả cho người nhận và yêu cầu người nhận ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. Ngoài ra, nếu nhờ người nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)

Phải nộp: Đơn xin việc cần xác nhận. * Xuất trình bản chính các giấy tờ sau: - Sổ hộ khẩu. - CMND.

File mẫu:

Không