Mức độ 4  Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản).

Ký hiệu thủ tục: X-HCTP27
Lượt xem: 166
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản;
- Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;
- Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Lệ phí


- Chứng thực hợp đồng bán đáu giá bất động sản: 100.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực hợp đồng bảo lãnh: 100.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch: 40.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 20.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực hợp đồng giao dịch khác có giá trị dưới 50 triệu đồng: 40.000 đồng/trường hợp.


Phí
Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

- Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14.3.2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các  ngày lễ, tết)

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau; - Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); - Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên đến tài sản đó. * Nộp: - Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT); - Hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn; - Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên đến tài sản đó; - Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. * Cá nhân: - Bản sao giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân; - Bản sao giấy xác nhận tài sản chung, riêng của vợ chồng (nếu có) * Pháp nhân: - Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề, bản điều lệ. - Bản sao Quyết định bổ nhiệm cán bộ của cấp có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền, thì phải có ủy quyền của ngườì đứng đầu pháp nhân đó. - Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) quyết định về việc ký kết hợp đồng.

File mẫu:

  • Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT) Tải về

Điều kiện đối với người yêu cầu chứng thực để được chứng thực hợp đồng, giao dịch: - Người yêu cầu chứng thực là cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện. Trường hợp người yêu cầu chứng thực không đọc được, không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng. - Người yêu cầu chứng thực là tổ chức: thì việc yêu cầu chứng thực được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó. Điều kiện đối với tài sản để được chứng thực hợp đồng, giao dịch: - Có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên đến tài sản đó; - Tài sản không tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.