Mức độ 4  Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương

Ký hiệu thủ tục: BTT-TGG-260065
Lượt xem: 6173
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông (Số 02, đường Lê Văn Duyệt, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

- TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 (http://motcua.tiengiang.gov.vn).
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết


Ít nhất 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản chấp thuận


Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lýLuật 103/2016/QH13

Thông tư 04/2014/TT-BTTTT

Nghị định 88/2012/NĐ-CP 

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Đơn đề nghị theo (Mẫu số 02 - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT)

File mẫu:

  • Đơn đề nghị (Mẫu số 02/BTTTT - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT) Tải về

+ Phải đăng ký bằng văn bản trước khi tiến hành họp báo ít nhất 02 ngày làm việc. + Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí. + Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.