Mức độ 3  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Ký hiệu thủ tục: BKHVCN-TGG-282407
Lượt xem: 2466
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ (Số 39, đường Hùng Vương, Phường 7, TP.  Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Qua bưu điện.

- Website Dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 02
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Lệ phí


1.000.000 đồng


Phí
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2014/NĐ-CP Số: 08/2014/NĐ-CP

 • Luật 29/2013/QH13 Số: 29/2013/QH13

 • Thông tư 03/2014/TT-BKHCN-Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Số: 03/2014/TT-BKHCN

 • Thông tư 298/2016/TT-BTC- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ Số: 298/2016/TT-BTC

 • + Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 • - Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 • - Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ:

 • + Nếu tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu); mau 13tt03.2014.tt.bkhcn.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
+ Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị mất: Bản chính: 0Bản sao: 0
* Xác nhận của cơ quan công an; Bản chính: 1Bản sao: 0
* Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo này. Bản chính: 1Bản sao: 0
+ Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị rách, nát: Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp bị rách, nát. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận Tải về

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị mất: Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. - Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị rách, nát: Không.