Mức độ 4  Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Ký hiệu thủ tục: BVH-TGG-278825
Lượt xem: 1256
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang (Số 03, đường Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  
Lĩnh vực Di sản văn hóa
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở bảo tàng.

 

Số lượng hồ sơ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Văn bản xác nhận.


Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


Nghị định 01/2012/NĐ-CP
Nghị định 98/2010/NĐ-CP
Luật 28/2001/QH10
Luật 32/2009/QH12


- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở bảo tàng.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

* Cách thức thực hiện:

(1) Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012); (2) Đề án hoạt động bảo tàng (Mẫu Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012). 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012). Tải về
  • Đề án hoạt động bảo tàng Tải về
  • Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Tải về

(1) Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;

(2) Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản;

(3) Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.