Toàn trình  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 2.000331.000.00.00.H58
Lượt xem: 6581
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc trực tuyến tại Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Khác

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Khác

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Khác

Ðối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 45/2012/NĐ-CP Số: 45/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 26/2014/TT-BCT Số: 26/2014/TT-BCT

 • Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công Số: 46/2012/TT-BCT

 • Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương Số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT

Bộ Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia của các cơ sở công nghiệp nông thôn từ Cục Công nghiệp địa phương;

 • Bộ Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia của các cơ sở công nghiệp nông thôn từ Cục Công nghiệp địa phương;

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.
 • Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh bao gồm: Bản chính: 0Bản sao: 0
- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn; Mẫu số 01.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02); Mẫu số 02.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
- 03 ảnh màu của sản phẩm, kích thước (10x15)cm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống); Bản chính: 0Bản sao: 0
- Bản sao hợp lệ các tài liệu liên quan khác đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác. Bản chính: 0Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014. Bản chính: 0Bản sao: 0

File mẫu:

 • Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Phụ lục số 01 - Thông tư số 26/2014/TT-BCT) Tải về
 • Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Phụ lục số 02 - Thông tư số 26/2014/TT-BCT) Tải về

Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, cụ thể: - Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm); - Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; - Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; - Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường; - Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau: + Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; + Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; + Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; + Tiêu chí khác.