Mức độ 4  Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Ký hiệu thủ tục: 1.002630.000.00.00.H58
Lượt xem: 1875
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, số 04, Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở) nơi có dự án. - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án bất động sản.
Lệ phí


  


Phí


  


Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 76/2015/NĐ-CP Số: 76/2015/NĐ-CP

 • Luật 66/2014/QH13 Số: 66/2014/QH13

 • - Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cụ thể như sau: + Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở là Sở Xây dựng; + Đối với các loại dự án bất động sản khác là Sở quản lý chuyên ngành do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

 • - Cơ quan đầu mối thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • - Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng Bản chính: 1Bản sao: 0
Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm: + Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực); + Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực); + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực); Mau don de nghi cho phep chuyen nhuong toan bo du an.docx Bản chính: 0Bản sao: 1
Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng. Mau bao cao qua trinh thuc hien du an va mot phan.docx Bản chính: 1Bản sao: 0
Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm: + Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. + Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp. Mau don de nghi duoc nhan chuyen nhuong toan bo du an.docx Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án theo Mẫu số 10a ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP; Tải về
 • Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án theoMẫu số 10b ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Tải về
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng theo Mẫu số 09aban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP. Tải về
 • Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng theo Mẫu 08a ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP; Tải về
 • Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng theoMẫu 08b ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP; Tải về
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng theo Mẫu số 09b ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP. Tải về

- Yêu cầu điều kiện 1: Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. - Yêu cầu điều kiện 2: Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.