Mức độ 4  Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: QL_DKCT02
Lượt xem: 534
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện ) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Sổ hộ khẩu.
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về cư trú.

- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký cư trú.

- Nghị quyết số 169/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Công dân đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang (gọi chung là cấp huyện).

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3 - Nhận Sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang

- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả Sổ hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02); - Sổ hộ khẩu (HK08); - Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp không quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị em ruột, cháu ruột với chủ hộ.

File mẫu:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Tải về

Không