Mức độ 4  Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Ký hiệu thủ tục: PTNT03
Lượt xem: 310
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. d) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho trường hợp nộp trực tiếp;

+ Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo đường bưu điện cho trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định:

+ Đối với nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người nộp để làm lại cho đúng quy định;

+ Đối với nộp qua đường bưu điện: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để gửi cho người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

Bước 4: UBND cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện.

Bước 5: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp xã nơi đi, UBND cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã theo bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần hồ sơ: * Hồ sơ gửi UBND xã nơi đi: - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I – Thông tư số 19/20015/TT-BNNPTNT); - Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II – Thông tư số 19/20015/TT-BNNPTNT); - Danh sách trích ngang các hộ dân được bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III – Thông tư số 19/20015/TT-BNNPTNT); - Tờ trình của UBND cấp xã.

File mẫu:

  • ĐƠN TỰ NGUYỆN BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Tải về
  • DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ THAM GIA DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) Tải về
  • BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ DÂN THAM GIA DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) Tải về

Không