Mức độ 4  Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Ký hiệu thủ tục: PTNT04
Lượt xem: 333
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã d) Cơ quan phối hợp: Không.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho trường hợp nộp trực tiếp;

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người nộp để làm lại cho đúng quy định.

- Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu cho chủ trang trại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển lên.

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển cho UBND cấp xã và trả cho trang trại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người xin cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục III - Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT); - Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp; - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Tải về

Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (giấy chứng nhận còn thời hạn)