Mức độ 4  Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Ký hiệu thủ tục: 1.002696.000.00.00.H58
Lượt xem: 1416
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của: +  Sở Xây dựng, Sở Công Thương, + Sở Giao thông vận tải:

(Trụ Sở 8 Sở Ngành tỉnh, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày

  Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Lệ phí


không


Phí


không


Căn cứ pháp lý
 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP Số: 46/2015/NĐ-CP

 • - Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

 • - Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

 • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra;

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra
 • hắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (Mẫu số 02, Phụ lục V - Thông tư số 26/2016/TT-BXD ) Tải về

Không