Toàn trình  Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Ký hiệu thủ tục: 2.000777.000.00.00.H58
Lượt xem: 869
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 02 Ngày


  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ • Trực tuyến

 • 02 Ngày


  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ • Dịch vụ bưu chính

 • 02 Ngày


  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng.

Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý • Nghị định 20/2021/NĐ-CP Số: 20/2021/NĐ-CP • Bước 1: Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ

 • Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị hỗ trợ của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho người bị thương nặng.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Những đối tượng được hỗ trợ chi phí điều trị: Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.