Toàn trình  Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: 2.000134.000.00.00.H58
Lượt xem: 15203
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 80 Ấp Bắc - Phường 4 - TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày

  Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày

  Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu rõ lý do từ chối)
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý
 • Luật 84/2015/QH13 Số: 84/2015/QH13

 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP Số: 44/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH

 • Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng , tổ chức, cá nhân dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.

 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; Phụ lục Iđ.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (theo Phụ lục số lđ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ) Tải về