Mức độ 4  Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: BLĐ-TBVXH-TGG-286392
Lượt xem: 5339
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 80 Ấp Bắc - Phường 4 - TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Số 377 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.tiengiang.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết


Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


Bước 1- Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Số 377 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

- Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (theo Phụ lục số lđ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ);

- Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.

File mẫu:

  • Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (theo Phụ lục số lđ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ) Tải về

Không