Một phần (Trực tuyến)  Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Ký hiệu thủ tục: 1.005018.000.00.00.H58
Lượt xem: 1665
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng kiểm
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 3 Ngày làm việc


  Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu đạt yêu cầu.


  Trực tuyến


 • 3 Ngày làm việc


  Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu đạt yêu cầu.


  Dịch vụ bưu chính


 • 3 Ngày làm việc


  Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu đạt yêu cầu.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo


Lệ phí


Lệ phí : 40.000 Đồng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận
Lệ phí : 90.0000 Đồng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với ô tô con dưới 10 chỗ 90.000 đồng/01 Giấy chứng nhận


Phí


.


Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

199/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

08-11-2016

Bộ Tài chính

238/2016/TT-BTC

Quy định vé giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

11-11-2016

Bộ Tài chính

85/2014/TT-BGT

Thông tư số 85/2014/TT-BGT

31-12-2014

 

16/2022/TT-BGTVT

Thông tư 16/2022/TT-BGTVT

30-06-2022

 

36/2022/TT-BTC

Thông tư 36/2022/TT-BTC

16-06-2022


 


a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (cơ quan nghiệm thu cải tạo).

b) Giải quyết TTHC:

 • Cơ quan nghiệm thu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác);

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan nghiệm thu tiến hành nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Nếu kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận cải tạo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu. Trường hợp không cấp, cơ quan nghiệm thu thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả nghiệm thu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu; Mẫu9a.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Thiết kế đã được thẩm định. Đối với trường hợp miễn thiết kế phải có bản vẽ tổng thể xe cơ giới sau cải tạo do cơ sở cải tạo lập (Đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiệnthì không phải nộp thành phần hồ sơ này).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Ảnh tổng thể chụp góc khoảng 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe cơ giới sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu; Mẫu9b.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định ((Đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiệnthì không phải nộp thành phần hồ sơ này).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản của cơ quan thẩm định thiết kế về việc đồng ý cho sử dụng thiết kế đã được thẩm định để thi công cải tạo (đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiện).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo Tải về
 • Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới Tải về

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.