Một phần (Trực tuyến)  Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Ký hiệu thủ tục: 1.001970.000.00.00.H58
Lượt xem: 2672
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Số 469, Trương Thành Công, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 5 Ngày làm việc


  5 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra • Trực tuyến

 • 5 Ngày làm việc


  5 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra • Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày làm việc


  5 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ


Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý • Luật GTĐB năm 2008 

 • Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ Số: 06/2011/TT-BGTVT
a) Nộp hồ sơ TTHC

 • Cá nhân nộp hồ sơ dự học tại cơ sở được phép bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

b) Giải quyết TTHC

 • Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ, lập báo cáo kèm theo danh sách trích ngang gửi Sở Giao thông vận tải.

 • Cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo nội dung chương trình quy định; tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người đạt yêu cầu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu; Mẫu 27.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy)   Bản chính: 0 Bản sao: 1
03 ảnh mầu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thống đường bộ Tải về

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; và - Đủ 18 tuổi trở lên