Toàn trình  Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Ký hiệu thủ tục: 2.000769.000.00.00.H58
Lượt xem: 1179
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Số 469, Trương Thành Công, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 3 Ngày làm việc


  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. • Trực tuyến

 • 3 Ngày làm việc


  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. • Dịch vụ bưu chính

 • 3 Ngày làm việc


  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ


Lệ phí


30.000đ /lần cấp


Phí


30.000đ /lần cấp


Căn cứ pháp lý • Giao thông đường bộ Số: 26/2001/QH10

 • Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ Số: 06/2011/TT-BGTVT
a) Nộp hồ sơ TTHC

 • Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ hoặc Sở Giao thông vận tải (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động)

b) Giải quyết TTHC

 • Cơ sở đào tạo hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và cấp chứng chỉ cho người có nhu cầu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ Mẫu 28.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);   Bản chính: 0 Bản sao: 1
03 ảnh mầu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Tải về
 • Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (Phụ lục 8- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT) Tải về

Có tên trong hồ sơ lưu trữ