Toàn trình  Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Ký hiệu thủ tục: 1.001061.000.00.00.H58
Lượt xem: 1293
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).  

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 7 Ngày làm việc


  Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. • Trực tuyến

 • 7 Ngày làm việc


  Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. • Dịch vụ bưu chính

 • 7 Ngày làm việc


  Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Ðối tượng thực hiện Chủ các dự án đầu tư
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép thi công

Lệ phí


không

Phí


không

Căn cứ pháp lý • Giao thông đường bộ Số: 23/2008/QH12

 • Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Số: 11/2010/NĐ-CP

 • Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Số: 50/2015/TT-BGTVT • a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ đến Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến quốc lộ.

 • b) Giải quyết TTHC: - Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện. - Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép. Trường hợp không cấp phép, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu Mẫu3.doc Bản chính: 2 Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)   Bản chính: 0 Bản sao: 2
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính)   Bản chính: 2 Bản sao: 0

File mẫu:

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tải về

.