Toàn trình  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Ký hiệu thủ tục: 1.001826.000.00.00.H58
Lượt xem: 1064
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 2 Ngày làm việc


  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ • Trực tuyến

 • 2 Ngày làm việc


  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ • Dịch vụ bưu chính

 • 2 Ngày làm việc


  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Thu lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng


Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng Số: 188/2016/TT-BTC

 • Thông tư quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng Số: 22/2019/TT-BGTVT
a) Nộp hồ sơ TTHC

 • Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký

 • Khi làm thủ tục đăng ký trực tiếp với cơ quan cấp đăng ký, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

b) Giải quyết TTHC

 • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thu lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng và trả lại hồ sơ đăng ký cho chủ sở hữu trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện có vi phạm quy định về cấp đăng ký, biển số, Sở Giao thông vận tải ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp và công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu Mau 9.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất)   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng; Tải về

.