Một phần (Trực tuyến)  Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Ký hiệu thủ tục: 1.002300.000.00.00.H58
Lượt xem: 1120
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 5 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định. • Trực tuyến

 • 5 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định. • Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định.Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép lái xe quốc tế

Lệ phí


Lệ phí: 135.000 đồng/lần

Phí


.

Căn cứ pháp lý • Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế Số: 29/2015/TT-BGTVT

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng Số: 188/2016/TT-BTC

 • Thông tư 01/2021/TT-BGTVT Số: 01/2021/TT-BGTVTNộp hồ sơ TTHC

 • Khi Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Giải quyết TTHC

 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;

 • Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định M2.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu...... Tải về
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế (Phụ lục IV - Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT); Tải về

- Đối tượng được cấp Giấy phép lái xe quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET. còn giá trị sử dụng. - Trường hợp Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì sẽ không được cấp Giấy phép lái xe quốc tế.