Toàn trình  Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Ký hiệu thủ tục: 1.000672.000.00.00.H58
Lượt xem: 892
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).    

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định
Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý
 • Giao thông đường bộ Số: 23/2008/QH12

 • Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 Số: 73/2015/TT-BGTVT

 • Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách Số: 49/2012/TT-BGTVT

 • a) Nộp hồ sơ TTHC: - Đơn vị kinh doanh, khai thác bến xe khách nộp hồ sơ đề nghị tiếp tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có bến xe khách đề nghị công bố, xếp loại lại. - Bến xe khách phải được đề nghị công bố lại trong các trường hợp: + Sau khi cải tạo cơ sở vật chất dẫn đến thay đổi các tiêu chí làm ảnh hưởng đến các điều kiện phân loại bến xe khách; + Trước khi hết hạn được phép khai thác 60 ngày (thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác).

 • b) Giải quyết TTHC: - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra. - Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe; nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu Mẫu5.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước) Bản chính: 1Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước) Bản chính: 1Bản sao: 0
Biện bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước) Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước) Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị công bố lại bến xe khách. Tải về

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.