Toàn trình  Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện

Ký hiệu thủ tục: 1.004259.000.00.00.H58
Lượt xem: 1183
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).  

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 3 Ngày làm việc


  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định. • Trực tuyến

 • 3 Ngày làm việc


  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định. • Dịch vụ bưu chính

 • 3 Ngày làm việc


  03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam Campuchia


Lệ phí


0


Phí


0


Căn cứ pháp lý • Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy Số: 08/2012/TT-BGTVT
a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

 • Giấy phép vận tải thủy qua biên giới được cấp lại cho phương tiện trong các trường hợp: hết thời hạn, bị hư hỏng hoặc mất Giấy phép.

 • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện đi lại nhiều lần hoặc các phương tiện chở hàng nguy hiểm.

 • Sở Giao thông vận tải cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương thuộc quyền quản lý của địa phương đi một chuyến.

b) Giải quyết TTHC:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp phép thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện theo mẫu; Mẫu2.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu:

 • - Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới. Tải về

.