Một phần (Trực tuyến)  Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

Ký hiệu thủ tục: 1.003614.000.00.00.H58
Lượt xem: 2404
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cảng vụ Đường thủy nội địa

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 155, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc Ban quản lý bến - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 0.5 Giờ


  Trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.


  Trực tuyến


 • 0.5 Giờ


  Trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.


  Dịch vụ bưu chính


 • 0.5 Giờ


  Trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ.


Lệ phí


phí, lệ phí: Theo biểu phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 177/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa


Phí


.


Căn cứ pháp lý • Giao thông đường thủy nội địa Số: 23/2004/QH11

 • Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa Số: 177/2012/TT-BTC

 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Số: 48/2014/QH13

 • Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa Số: 50/2014/TT-BGTVT
b) Giải quyết TTHC:

 • Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Trước khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm nộp và xuất trình bản chính các giấy tờ theo quy định cho Cảng vụ Đường thủy nội địa hoặc Ban quản lý bến.

Giấy tờ xuất trình

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, thủy phi cơ (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Sổ danh bạ thuyền viên (nếu có);   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (đối với phương tiện thuộc diện bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự);   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đối với thủy phi cơ;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, phương án vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng (trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa siêu trường, siêu trọng);   Bản chính: 1 Bản sao: 0
TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XUẤT TRÌNH GIẤU TỜ: các giấy tờ trên đã lưu trên cơ sở dữ liệu điện tử.   Bản chính: 0 Bản sao: 0

Giấy tờ phải nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Danh sách hành khách (đối với phương tiện vận tải hành khách).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa, trừ trường hợp làm thủ tục điện tử;   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

..