Toàn trình  Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Ký hiệu thủ tục: 2.000665.000.00.00.H58
Lượt xem: 934
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc trực tuyến tại Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 5 Ngày


  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


  Trực tuyến


 • 5 Ngày


  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


  Dịch vụ bưu chính


 • 5 Ngày


  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Lệ phí


...


Phí


...


Căn cứ pháp lý


 • Luật 05/2017/QH14 Số: 05/2017/QH14

 • Luật 36/2005/QH11 - Thương mại Số: 36/2005/QH11

 • Luật 67/2014/QH13 Số: 67/2014/QH13

 • Luật 03/2016/QH14 Số: 03/2016/QH14

 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP Số: 09/2018/NĐ-CP • Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP). 06MĐ-Đơn cấp lại GPBL.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

- Điều kiện chung: Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP - Điều kiện riêng: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị mất, rách, hỏng.