Mức độ 4  Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Ký hiệu thủ tục: 1.002572.000.00.00.H58
Lượt xem: 1860
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Tiền Giang (Số 04 Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 02 (bộ), trong đó 01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kì thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Lệ phí


Hai trăm nghìn đồng chẵn: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)


Phí


      


Căn cứ pháp lý
 • Luật 66/2014/QH13 Số: 66/2014/QH13

 • Thông tư 11/2015/TT-BXD Số: 11/2015/TT-BXD

 • - Chủ tịch Hội đồng thi (do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

 • - Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ;

 • - Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

 • - Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi Mau don dang ky du thi sat hach cap chung chi hanh nghe moi gioi BDS.docx Bản chính: 2Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu) Bản chính: 0Bản sao: 2
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có) Bản chính: 0Bản sao: 2
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên; Bản chính: 0Bản sao: 2
02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận Bản chính: 2Bản sao: 0
Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị); Bản chính: 0Bản sao: 2
Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100). Bản chính: 2Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6 chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi. (Phụ lục 1 - Thông tư 11/2015/TT-BXD) Tải về
 • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (PL5-TT11/2015/TT-BXD) Tải về

- Yêu cầu điều kiện 1: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Yêu cầu điều kiện 2: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có trình độ từ Trung học phổ thông trở lên. - Yêu cầu điều kiện 3: + Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi. - Yêu cầu điều kiện 4: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).