Mức độ 4  Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

Ký hiệu thủ tục: BXD-TGG-263353
Lượt xem: 1336
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ về Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tiền Giang (số 377 Hùng Vương, Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).
Số lượng hồ sơ 01 (bộ)
Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiệnChứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ghi rõ cấp lại lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba.


Lệ phí


Hai trăm nghìn đồng chẵn: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)


Phí


  


Căn cứ pháp lý


Thông tư 28/2016/TT-BXDThông tư 11/2015/TT-BXDNghị định 76/2015/NĐ-CPLuật 66/2014/QH13


 

- Cá nhân xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

 

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh; - 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; - Chứng chỉ cũ (nếu có).

File mẫu:

  • MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Tải về
  • Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (Phụ lục 5 - Thông tư 11/2015/TT-BXD). Tải về

- Yêu cầu điều kiện 1:

+ Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Yêu cầu điều kiện 2:

+ Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có trình độ từ Trung học phổ thông trở lên.

- Yêu cầu điều kiện 3:

+ Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi.

- Yêu cầu điều kiện 4:

+ Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).