Toàn trình  Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Ký hiệu thủ tục: 1.002889.000.00.00.H58
Lượt xem: 1106
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải (Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).    

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý
 • Giao thông đường bộ Số: 26/2001/QH10

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ Số: 48/2012/TT-BGTVT

b) Giải quyết TTHC:

 • Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại trạm dừng nghỉ, mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị, thì các tiêu chí không đạt yêu cầu, phải được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ.

 • Sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại trạm dừng nghỉ mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị, thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.

a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • Trước khi xây dựng: Đơn vị đầu tư, xây dựng trạm dừng nghỉ gửi văn bản đề nghị chấp thuận vị trí xây dựng đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ và UBND cấp tỉnh đối với các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường địa phương (trừ các trạm dừng nghỉ được coi là một hạng mục công trình nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

 • Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ nộp hồ sơ đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ) hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ thuộc địa phương quản lý).

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Biên bản nghiệm thu xây dựng; Bản chính: 1Bản sao: 0
Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu; Mẫu TT 20 - 1.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính: 1Bản sao: 0
Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ; Bản chính: 1Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu; Mẫu TT 20 - 2.doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ; Bản chính: 1Bản sao: 0
Quy chế quản lý khai thác do trạm dừng nghỉ ban hành Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. Tải về
 • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ. Tải về

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã