Toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Ký hiệu thủ tục: 2.000136.000.00.00.H58
Lượt xem: 1427
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử
 
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG


Lệ phí


      


Phí


    


Căn cứ pháp lý    
 


- Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân. 
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 
- Thời hạn của Giấy chứng nhận không thay đổi.
 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG bao gồm: - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng