Toàn trình  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Ký hiệu thủ tục: 2.000073.000.00.00.H58
Lượt xem: 846
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;- Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 15 Ngày làm việc


  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Trực tuyến

 • 15 Ngày làm việc


  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 15 Ngày làm việc


  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh
Kết quả thực hiện


 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BỒN


Lệ phí


...


Phí


+ Đối với tổ chức: Thành phố, thị xã: 600.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định; huyện: 300.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định;
:+ Đối với hộ gia đình: Thành phố, thị xã: 200.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định; huyện: 100.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định.
:


Căn cứ pháp lý • Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 •  Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
 • - Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

 • - Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 07.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

Không