Toàn trình  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Ký hiệu thủ tục: 2.000194.000.00.00.H58
Lượt xem: 745
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử
 
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn


Lệ phí


...


Phí


+ Đối với tổ chức: Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định; huyện: 600.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định:+ Đối với hộ gia đình: Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định; huyện: 200.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định.:


Căn cứ pháp lý


Nghị định 87/2018/NĐ-CPThông tư 168/2016/TT-BTC


- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân. 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 
- Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm: - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh - Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. - Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

- Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.