Toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Ký hiệu thủ tục: 1.000425.000.00.00.H58
Lượt xem: 1050
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 7 Ngày làm việc


  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  Trực tuyến

 • 7 Ngày làm việc


  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  Dịch vụ bưu chính

 • 7 Ngày làm việc


  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lệ phí


    


Phí


    


Căn cứ pháp lý


 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP • Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 • Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng