Mức độ 3  Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086

Ký hiệu thủ tục: BVH-TGG-279086
Lượt xem: 25
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản trả lời nếu không đồng ý 


Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của  Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Bước 1:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

- Nộp hồ sơ:

Đến UBND cấp xã (trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến)

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trao đổi với tổ chức để bổ sung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyển toàn bộ hồ sơ cho cán bộ Công chức Văn hóa -Xã hội và Chủ tịch UBMTTQ cấp xã xem xét.

Bước 3:

Nếu đạt theo quy định, chuyển toàn bộ hồ sơ về Văn phòng UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

- Nếu không đồng ý thì trao đổi với Công chức VHXH và Chủ tịch MTTQ xã.

- Nếu đồng ý thì ký quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

* Trường hợp không xét phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của Trưởng Ấp, khu phố (kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn).

- Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục.

-  Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

File mẫu:

  • Mẫu số 08: Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa. Tải về

Không