Toàn trình  Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn

Ký hiệu thủ tục: 1.006639
Lượt xem: 1679
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng;Phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì thời gian tính để cấp và tái cấp biển hiệu, kể từ ngày hôm sau. Nếu từ chối cấp và tái cấp biển hiệu thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho người nộp hồ sơ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Thẻ hoạt động vận chuyển


Lệ phí


khong


Phí


khong


Căn cứ pháp lý


Quyết định 09/2012/QĐ-UBND
Luật 23/2008/QH12
Thông tư 08/2009/TT-BGTVT


Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã theo bước sau:

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

 

- Đơn đăng ký (Phụ lục 1 - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND); - Bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe còn hiệu lực (nếu đăng ký hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và kèm theo bản chính để đối chiếu); - Bản phôtô chứng minh nhân dân; - 02 ảnh màu 2 x 3 của người xin cấp biển hiệu; - Bản phôtô Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe mô tô ba bánh, các loại xe tương tự và kèm theo bản chính để đối chiếu).

File mẫu:

Không có