Mức độ 3  Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Ký hiệu thủ tục: T-TGG-287128-TT
Lượt xem: 64
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) hoặc qua đường bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Bộ luật lao động năm 2012.


Bước 1- Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 2- Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

File mẫu:

Tranh chấp lao động về quyền.