Mức độ 2  Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Ký hiệu thủ tục: B-BYT-227725-TT
Lượt xem: 1273
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ sở khám, chữa bệnh

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiệnGiấy chứng sinhLệ phí


Không


Phí


Không có thông tin


Căn cứ pháp lý- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; - Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh lần đầu.

Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 3. Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ  30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư (Phụ lục 3 - Thông tư số 17/2012/TT-BYT). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ. Cấp lại Giấy chứng sinh Tải về

Không