Toàn trình  Tuyển sinh trung học cơ sở

Ký hiệu thủ tục: 3.000182.000.00.00.H58
Lượt xem: 183
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục Trung học
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

 • Trực tuyến
 • Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

 • Dịch vụ bưu chính
 • Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Học sinh được tuyển vào học lớp 6
Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT Số: 11/2014/TT-BGDĐT

 • Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT Số: 18/2014/TT-BGDĐT

 • Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT Số: 05/2018/TT-BGDĐT

 • Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

 • Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

 • Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.

 • Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

 • Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ Bản chính: 0Bản sao: 1
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.