Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Ký hiệu thủ tục: PTNT01
Lượt xem: 185
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp cấp huyện – UBND cấp huyện. d) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho trường hợp nộp trực tiếp;

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người nộp để làm lại cho đúng quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện theo bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV - Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTN); - Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

File mẫu:

  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI (Phụ lục II) Tải về

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.