CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2062 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001648.000.00.00.H58 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
2 1.001777.000.00.00.H58 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
3 1.005210.000.00.00.H58 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
4 2.001248.000.00.00.H58 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
5 2.002029.000.00.00.H58 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 1.003666.000.00.00.H58 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản
7 1.001029.000.00.00.H58 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường
8 1.003055.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm
9 B-BYT-286676-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm
10 B-BYT-286677-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm
11 BYT-TGG-286778 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
12 BYT-TGG-286779 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mỹ phẩm
13 B-BYT-286935-TT Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
14 B-BYT-286936-TT Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Dược phẩm
15 B-BYT-286955-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm