h1

h2

h3

h4


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1957 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.002216.000.00.00.H58 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế Dự phòng
47 1.002231.000.00.00.H58 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế Dự phòng
48 TESTVNP TEST VNPOST Hoạt động đối ngoại nhà nước
49 TLHĐQTDND 01 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.1, 8.2, 8.5 : ISO 9001:2015) Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
50 HĐKQ 01 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TIỀN GIẢ, TIỀN NGHI GIẢ (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015) Hoạt động kho quỹ
51 HĐTT 01 QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015) Hoạt động thanh toán
52 TĐKT 01 QUY TRÌNH TẶNG THƯỞNG ‘TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC’ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015) Thi đua khen thưởng
53 2.000063.000.00.00.H58 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
54 3.000225 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam tại (thực hiện tại cấp tỉnh) ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
55 1.000377 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
56 1.003504 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Giải quyết khiếu nại, tố cáo
57 1.010038 Tách hộ (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, quản lý cư trú
58 1.009896 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
59 2.001428 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu
60 2.001478 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện