h1

h2

h3

h4

Đăng nhập

Đăng nhập dành cho cá nhân hoặc tổ chức

Loading...

Chú ý:
Công dân muốn đăng nhập lại bằng một tài khoản cổng DVCQG khác thì tiến hành.
- Xóa cache trình duyệt.
- Reload (F5) lại trang hiện tại.
Sau đó tiến hành đăng nhập bằng cổng DVCQG như bình thường.

object(Nth\Db\Oracle\Sql)#4746 (1) {
  ["string":"Nth\Db\Oracle\Sql":private]=>
  string(111) "update CD_SO_LUOT_TRUY_CAP set IS_ONLINE = :p1 where IS_ONLINE = :p2 and TIME_START < :p3 and SESSION_ID <> :p4"
}