Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Loading...